Systemisch coachende gesprekken

Bij systemisch coachende gesprekken ligt de focus op het heden en de toekomst. Wat is er nu aan de hand waardoor je stagneert in je huidige leven, je ontwikkeling, je relaties.Wie of wat speelt daarbij een rol? Welke belemmerende, vastgeroeste interactie- e/o conflictpatronen keren steeds weer terug? Hoe kan je dit samen met je omgeving veranderen? Maar ook wat zijn je sterke kanten, je kwaliteiten en hoe kun je deze nog beter benutten.

Systemisch coachende gesprekken kunnen zowel in een groep (bijvoorbeeld groep vrienden, een team, binnen een werkrelatie) plaatsvinden of individueel maar dan altijd vanuit een systeemtheoretisch perspectief.

Systemisch coachende gesprekken kunnen oplossingsgericht zijn of juist van erkenning en acceptatie uitgaan. Vaak wordt er gebruik gemaakt van mindfulness technieken.

 

Systemisch coachende gesprekken kunnen helpend zijn bij: burn-out, overspannenheid, te veel stress in de thuissituatie, te veel stress op het werk, loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, het leven weer oppakken of vormgeven na 'life events' (zoals scheiding, pensionering, gaan studeren, vader/moeder worden, veranderde gezinssamenstelling, verhuizing), conflicten op de werkvloer, het ontbreken van synergie binnen teams.