Patty Koll systeemtherapie

Open in dialoog

Patty Koll Systeemtherapie

Relatietherapie en gezinstherapie

Doorgaans zijn wij allemaal prima in staat om met de tegenslagen en moeilijkheden in ons leven, onze relatie(s), ons gezin, om te gaan. Soms echter zijn onze zorgen te groot geworden, lijken er alleen nog maar problemen te bestaan en komen we er samen niet meer uit.We zitten dan vast in ons eigen 'verhaal' en weten onze naasten niet meer of niet op een goede manier te bereiken. Niemand wil dit. Hoe vind je elkaar weer? Systeemtherapie kan hierbij helpend zijn.

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties en interacties tussen mensen. De bekendste vormen van systeemtherapie zijn relatietherapie en gezinstherapie.

Bij systeemtherapie wordt alles wat er speelt, bekeken vanuit de context en de samenhang. Bij te grote problemen of zorgen binnen een sociaal systeem (dit kan een partnerrelatie, een gezin, een familie maar ook een groep vrienden zijn) legt een systeemtherapeut de focus op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze elkaar beïnvloeden, hoe de onderlinge communicatie is. Een probleem ligt nooit enkel en alleen bij één persoon, staat nooit op zichzelf.

Systeemtherapie richt zich ook op de veerkracht van mensen en hun omgeving, de krachten en mogelijkheden om samen de moeilijkheden aan te pakken en eruit te komen. Hierbij is er aandacht voor het verleden, wat de betekenis ervan is in het heden en wat je ervan mee wilt nemen naar de toekomst. Dit is een proces waarbij je met elkaar open in dialoog gaat, waarbij er sprake is van meerstemmigheid, meerdere perspectieven, meerdere visies, meerdere verhalen om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijk, nieuw en hoopvol verhaal. 

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie kan helpend zijn bij psychische problemen en klachten, relatie- en gezinsproblemen, adoptieproblemen, huiselijk geweld, aanhoudende problemen/crisis na heftige 'life events' (zoals een sterfgeval van een dierbare of andere traumatische ervaringen), de impact van lichamelijke aandoeningen (zoals chronische e/o terminale ziekten)op jezelf en je omgeving.

Bij systeemtherapie kan iedereen uit het sociale netwerk betrokken worden maar individuele systeemtherapie is ook mogelijk.

Vormen van systeemtherapie: relatietherapie, gezinstherapie, groepstherapie, individuele therapie.

Patty Koll