Systeemtherapie en coaching worden helaas NIET VERGOED door de zorgverzekeraar.

 

Tarieven 2020

                                  Systeemtherapie

Kennismakingsgesprek                  30 min.    kosteloos

Individuele therapie                         50 min.    €   72

Relatietherapie                                 60 min.    €   85

Relatietherapie                                 90 min.    € 125

Gezinstherapie                                 75 min.    € 110

                                            

                     Systemisch coachende gesprekken

Kennismakingsgesprek                 20 min.   kosteloos

Individuele gesprekken                 50 min.      € 65

Groepsgesprekken max 6 p.        60 min.      € 85

Incompany                               Nader overeen te komen

 

Tijden voor systeemtherapie of coachende gesprekken:

Ma-do na 17.00u in overleg.   

Vrijdag 8.00u-15.00u

 

                   Creative coaching door Peter Palm.

Creatieve sessies duren een uur. Leeftijd 4 -12 jaar

Proefles (45 min) €  20

Voor 1 kind            €  35

Voor 2 kinderen    €  50

Voor 3 kinderen    €  70

Voor 4 kinderen    € 90

Tijden voor Creative Coaching:

Woensdagmiddag en andere dagen in overleg

 

Via deze link komt u op een artikel                               HOE VIND IK EEN GOEDE THERAPEUT?                             In het blad Psychologie magazine

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/hoe-vind-je-wel-een-goede-relatietherapeut/

Vragen, opmerkingen of klachten

 

Ik ben lid van de NVRG (NVRG-13018). De NVRG (www.nvrg.nl) is een kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten (systeemtherapeuten). Als NVRG-geregistreerde systeemtherapeut ben ik aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL (P3NL vertegenwoordigt ruim 36.000 zorgaanbieders: psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Voor meer info: www.p3nl.nl).

Bij de NVRG geregistreerde systeemtherapeuten zijn gebonden aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

Mocht er binnen onze samenwerkingsrelatie zich onverhoopt toch een situatie voordoen waar wij samen niet uit kunnen komen, dan kunt via p3nl een onafhankelijke klachtfunctionaris betrekken. U kunt met p3nl contact opnemen per mail:

www.klachtencompany.nl

geschillenregeling@p3nl.nl

p3nl@klachtencompany.nl


Privacy (AVG)

Sinds mei 2018 geldt de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. In de AVG staat een aantal voorwaarden waaraan ik mij als therapeut moet houden. Voor een goede therapie is het noodzakelijk en ben ik wettelijk verplicht als behandelend therapeut een dossier aan te leggen. Het dossier bevat aantekeningen over je situatie, persoonlijke omstandigheden, je gezondheidstoestand en het verloop van de therapie. Indien nodig kunnen er ook, na je expliciete toestemming, gegevens in het dossier worden opgenomen die ik heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld je huisarts.

Ik doe mijn best je privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Onbevoegden hebben geen toegang tot je gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot je gegevens. Deze zijn versleuteld opgeslagen en zullen alleen na je expliciete toestemming gedeeld worden aan een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een andere therapeut. De gegevens in je dossier worden maximaal vijf jaar bewaard.

Op de nota staan alleen de de strikt noodzakelijke gegevens zoals je naam, adres en woonplaats, datum van de sessie.

 

AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Patty Koll Systeemtherapie het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. Patty Koll Systeemtherapie verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening temaken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Patty Koll Systeemtherapie heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.
Patty Koll Systeemtherapie begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Patty Koll Systeemtherapie kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Patty Koll Systeemtherapie zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring. Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 25-2-2019,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Online therapie

Als onderdeel van de therapie is het mogelijk om via

skype of whats app aanvullende consulten te krijgen.